ekologiczna_1ekologiczna_2ekologiczna_3ekologiczna_4ekologiczna_5

Ekologiczna CSR.

Zabawa o tematyce ekologicznej poruszająca temat zrównoważonego rozwoju. Celem imprezy jest, poprzez poruszanie w licznych konkurencjach zagadnień związanych z ekologią i społeczną odpowiedzialnością biznesu, budowa więzi oraz poszerzanie kompetencji związanych z funkcjonowaniem zespołu, a także zrozumienie ważkich dla współczesnego świata tematów eko. CSR w ostatnich latach ewoluował do rangi profesji i jest przedmiotem dyskusji na arenie krajowej i międzynarodowej. Warto poruszać przy wszelkiej okazji tę ważną kwestię w sposób przyjazny i łatwy do zrozumienia.
Podczas zabaw integracyjnych uczestnicy będą mieli za zadanie zbudować turbinę elektrowni wiatrowej z materiałów drewnianych, kartonów i papieru. Turbina musi spełnić szereg wymagań i parametrów technicznych, ale przede wszystkim powinna wytworzyć prąd zasilający żarówkę.

Imprezy w kategorii Imprezy Integracyjne / Teambuilding.