Imprezy integracyjne to coraz powszechniejsza forma pozapłacowych benefitów proponowanych przez większe, jak i mniejsze firmy. Spełniają wiele funkcji, z których najważniejszą jest integracja zespołu. Organizowane zwykle na początku pracy danej grupy w momencie, gdy jej członkowie nie znają się jeszcze zbyt dobrze i nie nawiązali ze sobą relacji lub nieco później, żeby współpracownicy poznali się od innej strony.

Same plusy

Organizacja imprez integracyjnych to przede wszystkim wiele korzyści, z których czerpią zarówno podwładni, jak i przełożeni. Najlepsze efekty przynosi zlecenie przygotowań takiego wydarzenia profesjonalnej firmie, która dostosowuje przebieg oraz zakres atrakcji do potrzeb i oczekiwań konkretnego zespołu. Wracając jednak do zalet, należy podkreślić przede wszystkim integrację pracowników. Nie chodzi tutaj wyłącznie o wzajemne przedstawienie się sobie i krótkie rozmowy towarzyskie. Dobrze zorganizowany wyjazd pozwala scalić zespół, stworzyć między nim więzi, nauczyć współpracy, a także wzajemnego motywowania. Taką funkcję pełni team building, który ułatwia również rozpoznanie naturalnie przyjmowanych ról w grupie, odczytania różnych talentów pracowników oraz ich umiejętności społecznych. Kolejną zaletą jest możliwość nabycia nowych umiejętności, którą oferuje np. atrakcja budowania mostów. Zabawa wymaga zaangażowania fizycznego i umysłowego, ponieważ uczestnicy zobligowani są do zbudowania rzeczywistego mostu, po którym powinni przejść. Aby konstrukcja mogła powstać, potrzebne jest przygotowanie poszczególnych elementów, następnie ich połączenie, ale również doskonała komunikacja i delegowanie zadań. Pomysłów jest wiele, podobnie jak ofert, które umożliwiają nabycie nowych umiejętności. To jednak nie koniec korzyści z imprez integracyjnych. Poza wspomnianymi zaletami, najważniejsza jest dobra zabawa, która powinna być wyznacznikiem sukcesu i towarzyszyć wszystkim członkom zespołu. Czy oprócz pracowników pracodawcy również odnoszą jakieś korzyści? Dzięki obserwacji podwładnych mogą poznać ich mocne strony, a także talenty, które przyczynią się do rozwoju firmy.